ETUSIVU || YLEISTÄ || VALISTUS || JÄRJESTÖTOIMINTA || KOULUTUS || TURVALLISUUSSUUNNITTELU || ILMOITTAUTUMINEN || PALAUTE || LINKIT

        KOULUTUS


KOULUTUS - PALOKUNTAKOULUTUS 2023

Kurssit järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 

Ilmoittautumiset ensisijaisesti HAKA:n kautta tai suoraan kurssinjohtajille. Kevään ja syksyn kurssien tarkemmat ajankohdat ilmoitamme sivuilla heti kun ne selviävät.

Klikkaamalla kurssin nimeä näet lisätietoja.

Alustava koulutuskalenteri vuodelle 2023 (klikkaa auki)

SIVUTOIMISEN JA VAPAAEHTOISHENKILÖSTÖN PERUSKOULUTUS

SIVUTOIMISEN JA VAPAAEHTOISHENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUS

 • METSÄPALONTORJUNTA
 • SISÄPALOSIMULAATTORIKURSSI
 • JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA
 • ELÄINTEN PELASTAMINEN
 • PALOKUNTIEN VIESTILIIKENNE
 • LASKEUTUMINEN JA KATTOTYÖSKENTELY
 • HENKILÖN NOSTOT JA LASKUT
 • VANHEMMAN SAMMUTUSMIEHEN TÄYDENNYSKURSSI
 • YKSIKÖNJOHTAJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
 • MUUT TÄYDENNYSKOULUTUKSET
 • PALOKUNTIEN VALISTUSKURSSI • - Takaisin ylös -

  PELASTUSTOIMINNAN PERUSKURSSI (ent. Sammutustyökurssi) 80 h (sis. etäopiskelua)

  Kurssi antaa perusvalmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävissä pelastusyksiköissä perusselvitysohjeen mukaisissa tilanneharjoituksissa ja pienehköissä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä kokeneemman sammutusmiehen parina. Samoin kurssi antaa valmiudet paineilmahengityslaitteen käyttämiseen muualla kuin rajatussa sisätilassa.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       
       


  SAVUSUKELLUSKURSSI  28 h

  Kurssi antaa perusvalmiudet toimia tavanomaisissa savusukellustehtävissä kokeneen savusukeltajan parina.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       
       

  - Takaisin ylös -


  PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI 30 h

  Kurssi antaa perusvalmiudet kohdata ja tunnistaa hätätilapotilas. Kurssin käynyt osaa huolehtia hätätilapotilaan perustoiminnoista ensiavun keinoin.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
  13.2.-4.3.2023 Tuusniemi/Vehmersalmi S. Jokihalme

  - Takaisin ylös -


  PELASTUSTYÖKURSSI  21 h

  Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti tavanomaisissa pelastustehtävissä.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -

  TIELIIKENNEPELASTAMINEN HENKILÖAUTO-ONNETTOMUUKSISSA 24 h

  Kurssin käytyään koulutettava osaa toimia ryhmän jäsenenä tieliikennepelastustehtävässä lisävahinkojen estämiseksi ja pelastaa ihmisen henkilöauto-onnettomuudessa ryhmänjohtajan ohjeiden mukaisesti.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  ÖLJYVAHINGONTORJUNTAKURSSI  20 h

  Kurssin käytyään koulutettava osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja hänellä on kyky ylläpitää ja kehittää öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

   - Takaisin ylös -


  VAARALLISTEN AINEIDEN KURSSI  20 h

  Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tuntee vaarallisten aineiden luokittelun, tiedostaa vaarat ja suojautumisen periaatteet, tiedostaa palokuntansa käyttämät vaarallisten aineiden mittauslaitteet ja osaa käyttää niitä.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  PINTAPELASTUSKURSSI  18 h

  Kurssi antaa perusvalmiudet veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävään ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseen tai vahingon torjuntaan parin kanssa.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -

   

  PALOKUNTIEN ENSIVASTEKURSSI  25 h

  Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia ja sen keskeisiä alueita porrastetun ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteisissa erilaisissa ensivastetilanteissa.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       
       

  - Takaisin ylös -

   

  RYHMÄNJOHTAJAKURSSI 135 h

  Sopimushenkilöstön ryhmänjohtajakurssin käynyt on pelastustoimessa ryhmänsä johtaja, joka vastaa osaltaan pelastustoimen arvojen ja osaamisen tinkimättömästä toteutuksesta.

  Ryhmänjohtajan on myös valvottava ja vastattava työturvallisuudesta siten, että kalusto ja varusteet ovat asianmukaisessa kunnossa tilannepaikalla. Hän on henkilö, joka joutuu onnettomuus- ja tulipalotilanteessa tekemään ensimmäiset ja monta kertaa myös tärkeimmät johtopäätökset ja antamaan ensimmäiset käskyt pelastustoiminnan henkilöstölle. Sopimuspalokunnan ryhmänjohtaja valvoo ja vastaa oman ryhmänsä turvallisuudesta ja hänen osattava arvioida joukkojen riittävyys suhteessa onnettomuuteen ja sen mahdolliseen laajenemiseen. Ryhmänjohtajan on osattava toimia tilannepaikalla yhteistyössä mm. eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Sopimushenkilöstön ryhmänjohtajan kurssin suoritettuaan vanhempi sammutusmies nimitetään yleensä ryhmänjohtajaksi.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

   - Takaisin ylös -


   - Takaisin ylös -


  METSÄPALONTORJUNTA  16 h

  Kurssilla opitaan metsäpalon sammutuksessa käytettävä nykytaktiikka ja -tekniikka.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  SISÄPALOSIMULAATTORIKURSSI  18 h

  Kurssi sisältää perusasioita sisäpalon kehittymisestä, palon eri vaiheista, erilaisista sammutustekniikoista ja palon sammuttamisesta. Käytännön harjoituksissa kiinnitetään huomiota harjoitusten turvallisuuteen.

  - Takaisin ylös -


  JÄLKIVAHINKOJENTORJUNTA  8 h

  Kurssi antaa valmiudet vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaiseen JVT–työn tekemiseen. Kurssilla perehdytän JVT:n perusteisiin, ensitoimenpiteisiin ja JVT-kalustoon.

  - Takaisin ylös -


  ELÄINTEN PELASTAMINEN  21 h

  Kurssi antaa perusvalmiudet eläinten pelastamiseksi huomioiden eri eläinten luonteenominaisuudet ja käyttäytymismallit pelastustilanteissa.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       
       

   

  - Takaisin ylös -

   

  PALOKUNTIEN VIESTILIIKENNE  10 h

  Kurssi opettaa sammutusmiehille viranomaisverkkoon ja päätelaitteiden käyttöön liittyvät perusasiat.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  LASKEUTUMINEN JA KATTOTYÖSKENTELY  20 h

  Kurssilla opetellaan turvallinen työskentely katolla sekä laskeutuminen turvallisesti.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -

   

  HENKILÖN NOSTOT JA LASKUT  19 h

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  VANHEMMAN SAMMUTUSMIEHEN TÄYDENNYSKURSSI

  - Takaisin ylös -


  YKSIKÖNJOHTAJAN TÄYDENNYSKOULUTUS  8 h

  Kurssilla opitaan metsäpalon sammutuksessa käytettävä nykytaktiikka ja -tekniikka.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  MUUT TÄYDENNYSKOULUTUKSET
   

  VAURIOPUIDEN RAIVAUS:

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  PALOKUNTIEN VALISTUSKURSSI  18 h

  - Takaisin ylös -

   

  RASKAANKALUSTON TIELIIKENNEPELASTAMINEN 15h

  Kurssilla opitaan työturvallisesti pelastamaan kuorma-autosta henkilöt, ymmärtämään erityispiirteet raskaankaluston tieliikennepelastamisessa sekä tietämään eri vaihtoehtoja kuorma-autosta pelastamiseen.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       

  - Takaisin ylös -


  TOIMI OIKEIN PALOILMOITTIMELLA 7 h

  Tavoite: Kurssin jälkeen kurssilainen osaa toimia oikein sellaisissa kohteissa, missä on paloilmoitin.

  AIKA PÄIVYSTYSALUE KURSSINJOHTAJA
       


     
     
Webdesign Tiia Rantanen