Tervetuloa Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton kotisivuille!

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto on alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö.

Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta sekä normaali- että poikkeusoloissa.   

Hyvätkin turvallisuutta edistävät suunnitelmat
menevät hukkaan, ellei niistä tiedoteta.

Ajankohtaista

112-päivä

Valtakunnallista hätänumeropäivää vietetään 11.2. ja tavoitteena on hätänumeron 112 tunnetuksi tekeminen.

Koulutus

Tarjoamme turvallisuuskoulutusta yrityksille,
laitoksille, taloyhtiöille ja järjestöille.

Lisäksi valistamme ja tiedotamme kansalaisia
toimimaan oikein erilaisissa vaaratilanteissa sekä ennaltaehkäisemään niitä.

Järjestötoiminta

Palokuntanuorisotoiminnan tarkoituksena on kerätä lapsia ja nuoria (7-17-vuotiaita) yhteiskunnan kannalta hyödyllisen harrastuksen pariin.

Tiedotus,
valistus ja neuvonta

Tuemme ja ohjaamme jäsenyhteisöjämme Liiton
tarkoitusperien toteuttamisessa.

Opastamme ja neuvomme kansalaisia välttämään
vaaratilanteiden syntymistä sekä onnettomuustilanteissa vähentämään vahinkoja ja toimimaan
oikein.

Annamme asiantuntija- ja konsultointiapua